உப்புவெளி பிரதேச சபைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்.

திருக்கோணமலை உப்புவெளி பிரதேசத்தில் இயங்கிவரும் உடற்பிடிப்பு நிலையங்களை மூடக்கோரி அலஸ்தோட்டம் பகுதி மக்கள், விளையாட்டுக்கழகங்கள், தன்னார்வத் தொண்டாளர்கள் மற்றும் சமூக நலன்சார் அமைப்புகளும் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டமொன்றை முன்னெடுத்துள்ளனர். இதன்போது உப்புவெளி அலஸ்தோட்டம் பகுதியில் தங்ககங்களிலும் உடற்பிடிப்பு நிலையங்களிலும் இடம்பெறும் பாலியல் தொடர்பான சமூக சீர்கேடுகளை கண்டிக்கும் வகையிலான வாசகங்கள் தாங்கிய பதாதைகளுடன் மக்கள் திரண்டிருந்தனர். குறித்த பிரதேசங்களில் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து வரவளைக்கப்பட்ட பெண்களை வைத்து உடற்பிடிப்பு எனும் பெயரில் தமிழர் கலாச்சாரத்தினை சீரளிக்கும் வகையிலான சமூக சீர்கேடுகள் இடம்பெறுவதாகவும் இதனைத் தடுப்பதற்கான எந்தவொரு முயற்சிகளிலும் உப்புவெளி பிரதேச சபை ஈடுபடவில்லையெனவும் ஆர்ப்பாட்டக் காரர்கள் குற்றம் சுமத்தியிருந்தனர்.

2019-01-31

tpsk;guq;fs;

ghu;itahsu;fs;

0000005025

Suvadukal Thamilar Amayam

Email: info@suvadukal.com

FB: suvadukal.tamil@gmail.com

Call: +94 76 441 7009 / +94 76 441 7008 / +94 77 734 6999

News update: +94 75 041 0911

Suvadukal Thamilar Amayam © All rights reserved
Design & developed by NSystemNetworks