கணேசபுரம் கணேஸ் முன்பள்ளி சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தினால் திறந்துவைப்பு.

சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தினால் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்ட கட்டைபறிச்சான் தெற்கில் அமைந்துள்ள கணேசபுரம் கணேஸ் முன்பள்ளி இண்று அமையத்தின் தலைவர் திரு. வாகீசன் அவர்களால் திறந்துவைக்கப்பட்டது.

குறித்த நிகழ்வில் சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தின் தலைவர், செயலாளர், உபதலைவர் உட்பட கிராம சேவகர், சமுர்தி உத்தியோகத்தர், கட்டைபறிச்சான் தெற்கு சுகாதார உத்தியோகத்தர், கிராம அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர் மற்றும் முன்பள்ளிகளுக்கான மூதூர் வலய இணைப்பாளரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.

குறித்த பாடசாலையினை திறந்துவைப்பதற்கான முழுமையான முயற்சியினை கடந்த ஆண்டு சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தின் ஆலோசகர் திரு. ஐங்கரன் மேற்கொண்டிருந்தார், ஆயினும் அவரது திடீர் மரண சம்பவம் இந் நிகழ்வினை காலம் தாழ்த்தியிருந்தமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

2019-02-01

tpsk;guq;fs;

ghu;itahsu;fs;

0000005016

Suvadukal Thamilar Amayam

Email: info@suvadukal.com

FB: suvadukal.tamil@gmail.com

Call: +94 76 441 7009 / +94 76 441 7008 / +94 77 734 6999

News update: +94 75 041 0911

Suvadukal Thamilar Amayam © All rights reserved
Design & developed by NSystemNetworks