தி.மூ.சேனையூர் மத்திய கல்லூரியின் 62ஆவது கல்லூரி விழா நேற்றைய தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

தி/மூ/சேனையூர் மத்திய கல்லூரியின் 62ஆவது கல்லூரி விழா நேற்றைய தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
குறித்த நிகழ்வில் அதிபர், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பாடசாலை அபிவிருத்திச் சங்கத்தினர், பழைய மாணவர்கள், பெற்றார் உட்பட சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தின் தலைவர் திரு. சிவஞானசுந்தரம் (வாகீசன்) அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தார்.
சேனையூர் மத்திய கல்லூரி மூதூர் கிழக்கு பகுதியில் காணப்படும் பாடசாலைகளுள் மிகவும் பழமைவாய்ந்த பாடசாலையாக காணப்படுவதோடு குறித்த பிரதேசத்தின் தாய்ப் பாடசாலை எனவும் போற்றப்படுகிறது.
யுத்த காலங்களிலும் கல்விநிலையில் பின்னடைவின்றி சிறந்ததொரு மாணவர் சமூகத்தைக்கொண்டு மூதூர் பகுதியில் பல கல்வியாளர்களை உருவாக்கித்தந்த இப்பாடசாலை கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் இடம்பெற்ற யுத்தத்தின் போது இராணுவத்தினரின் செல் தாக்குதலுக்கு இலக்காகி பல கட்டட சேதங்களையும் சந்தித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது, ஆயினும் மீள்குடியேற்றத்தின் பின்னர் சம்பூர் பிரதேசம் இராணுவத்தினரின் உயர்பாதுகாப்பு வலயத்திற்குட்பட்டிருந்தமயினால் அப்பிரதேச பாடசாலைகளையும் தன்னோடு இணைத்துக்கொண்டு குறைந்தளவான கல்வி வசதிகளோடு அயராது உழைக்கும் கல்விச்சமூகத்தை உருவாக்கி சிறந்த பெறுபேறுகளையும் வெளிப்படுத்தியிருந்தமை போற்றுதலுக்குரியதாகும்.
இவ்வாறான பெருமைகளைக்கொண்ட தி/மூ/சேனையூர் மத்திய கல்லூரியின் 62ஆவது கல்லூரி தினத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் சுவடுகள் தமிழர் அமையம் பெருமை கொள்கின்றது.

2019-02-12

tpsk;guq;fs;

ghu;itahsu;fs;

0000005021

Suvadukal Thamilar Amayam

Email: info@suvadukal.com

FB: suvadukal.tamil@gmail.com

Call: +94 76 441 7009 / +94 76 441 7008 / +94 77 734 6999

News update: +94 75 041 0911

Suvadukal Thamilar Amayam © All rights reserved
Design & developed by NSystemNetworks