மன்னார் மனித புதைக்குழி கார்பன் அறிக்கை புதன்கிழமை மன்னார் நீதிமன்றில்

மன்னார் மனித புதைக்குழியிலிருந்து மீட்கப்பட்ட மனித எச்சங்கள் தொடர்பான அமெரிக்காவின் கார்பன் பரிசோதனை அறிக்கை எதிர்வரும் புதன்கிழமை மன்னார் நீதிமன்றில் முன்வைக்கப்படவுள்ளது.

குறித்த அறிக்கை இன்றைய தினம் தமக்கு கிடைத்ததாக மன்னார் மனித புதைக்குழி அகழ்வுப் பணிகளுக்கு பொறுப்பான சட்ட வைத்திய அதிகாரி சமிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

எனினும் அதில் அடங்கியுள்ள விடயங்கள் குறித்து எதிர்வரும் புதன்கிழமை வரை தகவல் வெளியிட முடியாது என சட்ட வைத்திய அதிகாரி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதேவேளை, மன்னார் மனித புதைகுழியில் இருந்து இதுவரை 316 மனித எலும்புக்கூடுகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

அவற்றுள் 307க்கும் மேற்பட்ட மனித எச்சங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அந்த மனித எச்சங்கள் மன்னார் நீதவான் நீதிமன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

2019-02-16

tpsk;guq;fs;

ghu;itahsu;fs;

0000001790

Suvadukal Thamilar Amayam

Email: info@suvadukal.com

FB: suvadukal.tamil@gmail.com

Call: +94 76 441 7009 / +94 76 441 7008 / +94 77 734 6999

News update: +94 75 041 0911

Suvadukal Thamilar Amayam © All rights reserved
Design & developed by NSystemNetworks