சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தின் முதலாவது பணிமனை A15 பிரதான வீதி நாவலடி கங்கையில் அமையவுள்ளது.

சுவடுகள் தமிழர் அமையத்தின் முதலாவது பணிமனை A15 பிரதான வீதி நாவலடி கங்கையில் திறக்கப்படவுள்ளதாக அமையத்தின் செயலாளர் திரு.காளிராசா(அருண்) தெரிவித்தார்.

கடந்த காலங்களில் சுவடுகள் தமிழர் அமையம் தனக்கானதொரு பணிமனை இல்லாத நிலையிலும் தனது பணிகளை செவ்வனே நெறிப்படுத்தி செயலாற்றி வந்தது

ஆயினும் அமையத்தின் செயற்பாட்டு விரிவாக்கம் மற்றும் ஆவணச்சேர்க்கை போன்ற விடயங்களைக் கருத்தில்கொண்டு தமக்கான பணிமனை ஒன்றினை திறந்துகொள்வதற்கான கூட்டமொன்றினை கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நாவலடி கங்கையில் நடாத்தியதாகவும் இதன்போது எட்டப்பட்ட முடிவுகளின் பிரகாரம் இன்னும் சில வாரங்களுக்குள் குறித்த பணிமனையினை A15 இல் அமைந்துள்ள நாவலடி கங்கையில் அமைக்கவுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

2019-02-17

tpsk;guq;fs;

ghu;itahsu;fs;

0000005037

Suvadukal Thamilar Amayam

Email: info@suvadukal.com

FB: suvadukal.tamil@gmail.com

Call: +94 76 441 7009 / +94 76 441 7008 / +94 77 734 6999

News update: +94 75 041 0911

Suvadukal Thamilar Amayam © All rights reserved
Design & developed by NSystemNetworks